Můžeme s jistotou říci, že tato přehlídka je jednou z největších a nejvýznamnějších folklorních akcí v České republice, jež se konají v zimě a pod střechou. Za léta své existence získala nejen spousty obdivovatelů, ale díky účasti mnoha folklorních souborů a kapel z České republiky, Slovenska, Polska, Francie, Holandska a jiných zemí Evropy, také mezinárodní věhlas.

Každoročně se přehlídka i bál těší velkému zájmu široké veřejnosti. Mimo to jej pravidelně navštěvují i významní hosté, například zástupci konzulátu Polské republiky v Ostravě, představitelé obecních a městských úřadů z regionu, zástupci významných regionálních firem (např. TŽ Třinec a.s., Moravia Steel, FINITRADING a.s., WALMARK a.s., KARTA GROUP, a.s.) a jeho návštěvu nevynechávají ani redaktoři regionálních médií (deníky, týdeníky, rozhlasy a TV).

Lidový zpěv a tanec bez hranic, tak by se dala vyjádřit myšlenka, s níž jsou přehlídka a bál konány. Pod jednou střechou se zde setkávají lidé všech věkových kategorií z různých regionů a států. Poznávají navzájem svůj folklor a kulturu, vznikají tu nová přátelství a to vše díky kráse lidových tanců a písní.

Na program mezinárodní přehlídky navazuje krojovaná veselice, již zmíněný BAL GOROLSKI, který hudbou a tancem zaplní absolutně všechny prostory mosteckého domu PZKO. Až do rána tu pak vyhrávají, tančí, zpívají a veselí se nejen přítomní hosté, ale samozřejmě i účinkující soubory a kapely.

Partneři projektu:
Ministerstvo kultury ČR Moravskoslezský kraj Generální konzulát Polské republiky v Ostravě obec Mosty u Jablunkova PZKO Mosty u Jablunkova